ลักษณะการซื้อสินค้าของผู้ชาย

Purchase-of-Products

การซื้อสินค้าของผู้ชาย ผู้ชายถือเป็นเพศที่มีกาซื้อสินค้าและบริการต่างๆจำนวนน้อยกว่าผู้หญิง แต่ก็มีสินค้าที่จำเป็นต่อความต้องการของผู้ชายจำนวนไม่น้อยซึ่งความต้องการก็มีมากมายหลากหลยตามประเภทการใช้งานที่แตกต่างกันไปไม่ต่างจากผู้หญิงนั่นเอง ตแต่ในด้านทางเลือกอาจจะไม่ได้มีทางเลือกเยอะมากเท่าผู้หญิงนั่นเอง และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการจึงมีความแตกต่างไปจากผู้หญิงด้วย นอกจากนี้กระบวนทางความคิดในเรื่องการซื้อสินค้าและบริการของผู้ชายนั้นก็แตกต่างจากผู้หญิงเช่นกัน ทำให้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีแบรนด์หรือธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าของผู้ชายโยเฉพาะมากนัก

ความแตกต่างทางด้านร่างกายและการตัดสินใจ ผู้ชายนั้นเป็นเพศที่ไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าและบริการมากมายด้วยด้านร่างกายนั้นเป็นเพศที่ไม่ต้องเพิ่มเติมหรือแต่งอะไรมากทำให้ความจำเป็นในความต้องการนั้นมีน้อยกว่าผู้หญิงนั่นเองและผู้ชายเป็นเพศที่มีการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการอย่างรวดเร็ว โดยพิจะพิจารณาจากประโยชน์และการใช้งานซึ่งต่างจากผู้หญิงที่มีความต้องการมากแต่การตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการนั้นน้อยกว่าผู้ชายซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเหตุผที่สินค้าและบริการของผู้หญิงมันมีมากกว่าผู้ชายนั่นเองทำให้เรื่องการตัดสินใจมีความแตกต่างกัน

ซื้อสินค้าที่จำเป็นและตรงต่อความต้องการเท่านั้น เป็นข้อแตกต่างอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายนั้นจะซื้อแต่สินค้าที่จำเป็นและเป็นสินค้าที่ได้ใช้งาน และพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อเมื่อสินค้านั้นหมดแล้วจะไม่มีการซื้อตุนแบบผู้หญิง หรือซื้อเกินความต้องการ เราดูได้เลยว่าความแตกต่างในการช็อปปิ้งระหว่างผู้ชายและผู้หญิง เป็นอย่างไร

เน้นความต้องการมากกว่าทางด้านราคา เมื่อผู้ชายตัดวินใจจะซื้ออะไรหรือต้องการซิอสินค้าและบริการชนิดใด พวกเขานั้นจะยอมจ่ายในราคาเท่าไหร่ก็ได้ถ้าหากสินค้านั้นตรงความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อพวกเขานั่นเอง ซึ่งต้องบอกเลยว่า การขายสินค้าและบิการให้ผู้ชายนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลกำไรอย่างมากถ้าหากเจาะกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้าและบริการของผู้ชายได้อย่างถูกต้อง

แบรนด์ที่ถูกใจ เป็นเหมือนการจวรักภักดีต่อแบรนด์นั้น ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่เคยซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วอยู่เป็นประจำเพราะเนื่องจากอาจจะชอบหรือหลงไหลในแบรนด์นั้นจริงๆหรือเหตุผลอื่นคือไม่อยากที่จะไปทดลองหรือศึกษาในแบรนด์อื่นๆ

การยอมรับความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ สามารถกล้าที่จะเสี่ยงถ้าหากสินค้านั้นไม่เป็นไปตามความต้องการก็จะไม่ได้รู้สึกเสียดายหรือคิดว่าเขาไม่น่าซื้อสินค้าชนิดนี้เลยเป็นต้น และที่สำคัญผู้ชายชอบความรวดเร็วในการซื้อสินค้าและบริการ ถ้าหากมีการบริการที่เร็วและดีผู้ชายจะตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้โดยเร็วนั่นเอง

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   เว็บคาสิโนเปิดใหม่